Industrier

Rigtig løsning  -  rigtig pris
Det er vigtigt at valg af maskiner og produktionsløsninger ligger inden for de økonomiske rammer således at investeringen hænger sammen, ligesom det er vigtigt at den rigtige maskine og løsning vælges til opgaven. Vi gennemfører ofte forsøg hos vore udenlandske leverandører af special maskiner.

En opgave starter bedst med et layoutforslag, som kan gennemdrøftes og tilpasses inden der gives "go" for investeringen. Vi tegner også i 3D.

Vi har delt vore løsninger op i tre hovedområder, for altid at kunne levere den rigtige løsning til opgaven.