Skiveventiler

 

Specialkonstrution med roterende skive for stærkt slidende produkter som bla. flyveaske og kul.

Princip: Ved aktivering af ventil roterer ventilpladen et vist stykke, hvorved der foregår en kontinuerlig tilslibning. En fjederkraft presser ventilpladen mod sædet og udligner ekstreme temperatursvingninger. De metalliske tætningsflæder er i kontakt med hinanden i både lukket og åben tilstand, hvorved mediet er forhindret at trænge ind. Aflejringer på tætningsfladen skæres væk af den skarpe kant på ventilpladen. Tætningsfladerne er dermed altid rene. 

  Everlastings produkt-oversigt

  


  Til Everlastings hjemmeside